Tắt Quảng Cáo [X]
Chính Sách Và Quy Định Chung - Mua Sắm Info - Mua Sắm Của Mọi Nhà

Chính Sách Và Quy Định Chung

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Bản quy chế này quy định đối với người tham gia tìm kiếm sản phẩm trên Website: Muasam.info.vn

II. QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Tên Miền Website Thương mại Điện tử là:

https://muasam.info.vn

Website TMĐT Muasam.info.vn do thương nhân thành lập và phát triển với tên miền là:  https://muasam.info.vn . Website TMĐT là nơi cung cấp thông tin về các sản phẩm dịch vụ qua tiếp thị liên kết.

 1. Người dùng Website TMĐT:

Người dùng truy cập vào website Muasam.info.vn thì tuân thủ quy định của website chúng tôi.

 1. Địa chỉ giao dịch:

Website TMĐT Muasam.info.vn có một địa chỉ giao dịch duy nhất là :http://Muasam.info.vn

 1. Lĩnh vực hoạt động của Website TMĐT:

– Cung cấp thông tin mua sắm sản phẩm dịch vụ qua tiếp thị liên kết.

– Việc kinh doanh sản phẩm dịch vụ trên website thương mại điện tử còn phải chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật liên quan tới sản phẩm, dịch vụ này.

III. QUY ĐỊNH GIAO DỊCH

Chúng tôi chỉ cung cấp link sản phẩm dịch vụ liên kết còn việc mua sắm của khách hàng sẽ được thực hiện trên website của nhà cung cấp phân phối.

IV. BẢO VỆ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

 1. Về thu thập thông tin người dùng

Trong quá trình cung cấp dịch vụ Muasam.info.vn sẽ nhận được thông tin của  các khách hàng như: Tên, Số điện thoại, địa chỉ,..

 1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Muasam.info.vn sẽ sử dụng thông tin của Khách hàng về các khoản dưới đây, và những thông tin không được cho phép chúng tôi không tác động đến.

2.1 Dùng để giao dịch trong mua bán bất động sản trên website: Muasam.info.vn như có yêu cầu về sản phẩm dịch vụ, tuy nhiên cơ chế ở đây là tự động cho nên rất hiếm có trường hợp khách hàng yêu cầu trực tiếp ở chúng tôi mà thay vào đó sẽ theo link liên kết đến nhà cung cấp luôn.

2.2 Dùng để quản cáo sản phẩm dịch vụ đến Khách hàng

 • Cung cấp thông tin như Tên, số điện thoại,…
 • Dùng để nghiên cứu đối tượng nhân khẩu học về tuổi tác, giới tính, sinh sống, làm việc, sở thích để tìm những bất động sản cho phù hợp.

2.3 Dùng cho mục đích khác nhưng chúng tôi sẽ thông báo và thực hiện nếu được chấp thuận.

      3. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

3.1 Sử dụng thông tin cá nhân theo mục đích sử dụng ở điều 2 của quy định này.

3.2 Muasam.info.vn sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân khi có cần sự hỗ trợ

      4. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân như: tên, số điện thoại, địa chỉ để tiện liên lạc trao đổi giữa người mua và người bán và cung cấp chọ họ khi có yêu cầu, hình thức lưu trữ là máy tính, hộp thư mail nếu có. Chúng tôi không cung cấp chức năng tạo tài khoản người dùng cho nên không phát sinh các thông tin qua người dùng truy cập tạo tài khoản hay các bài nhận xét đánh giá. Những người có thể tiếp cận với thông tin này chỉ là người mua và người bán để liên lạc trao đổi với nhau.

      5. Ai có thể tiếp cận thông tin đó

Quản lý website Muasam.info.vn, bên mua hoặc bên bán, chỉ là thông tin để liên hệ lẫn nhau.

      6. Độ chính xác và tính an toàn của thông tin:

Chúng tôi cam kết những sản phẩm chúng tôi đăng lên là đúng tuy nhiên qua thời gian thì bên bán có thể thay đổi giá hoặc nội dung thông tin vì thế chúng tôi cần họ cung cấp lại mới chính xác.

     7. Kiểm tra và sửa chữa thông tin chính xác.

Bên bán có quyền yêu cầu Quản lý website sửa lại thông tin cho đúng với thời điểm thực tế.

Mọi vướn mắc về thu thập thông tin người dùng có quyền liên lạc hỗ trợ website: Muasam.info.vn giải quyết hoặc gữi mail muasamthongtin@gmail.com.

     8. Mọi người dùng lấy nhu cầu thông tin phải sử dụng trong việc liên hệ giao dịch mua bán bất động sản. Nghiêm cấm dùng mục đích xấu. Nếu phát hiện phải chiu trách nhiệm với người bị ảnh hưởng và pháp luật.

V. QUẢNG LÝ THÔNG TIN XẤU

Tất cả mọi người tham gia giao dịch mua bán phải tuân thủ không được sử dụng mục đích bất hợp pháp, không quy chuẩn, lừa đảo, hâm doạ, dò hỏi, quét thông tin không hợp pháp, chóng phá, phát tán virus, phần mềm độc hại nhằm phá hại tới cấu hình, hệ thống, truy cập, truyền tải thông tin của Website TMĐT Muasam.info.vn hoặc sử dụng vào mục đích đầu cơ làm lủng đoạn thị trường tạo những yêu cầu giả, ngay cả việc suy đoán thị trường. Nếu vi phạm cá nhân đó sẽ chịu sử lý theo quy định pháp luật.

VI. TRÁCH NHIỆM PHÁT SINH TRONG TRƯỜNG HỢP LỖI KỸ THUẬT

Đây là trách nhiệm của quản lý website bên chúng tôi, chúng tôi có trách nhiệm kiểm tra cho website hoạt động tốt và khắc phục khi có sự cố.

VII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN HOẠT ĐỘNG TRÊN WEBSITE

     [https://muasam.info.vn]

 1. Quyền và nghĩa vụ Ban quản lý web:

     1.1 Quyền của Ban quản lý website

 [https://muasam.info.vn]

Tất cà những nội dung, ngôn ngữ, logo thương hiệu của website: Muasam.info.vn điều được bảo hộ về luật bản quyền và các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “Website:Muasam.info.vn” Nghiêm mọi hành vi sao chép, sử dụng sai trái.

     1.2 Nghĩa vụ của Ban quản lý Website TMDT

     [http://Muasam.info.vn]

a) Lưu giữ và bảo mật thông tin theo đúng quy định .

b) Cung cấp thông tin phục vụ điều tra khi có yêu cầu.

c) Cung cấp thông tin sản phẩm dịch vụ cho khách hàng khi được yêu cầu.

e) Chịu trách nhiệm xây dựng và đảm bảo các điều kiện cho website hoạt động tốt trong phạm vi thực hiện được.

f) Xây dựng và cập nhật chính sách cho phù hợp với mọi đối tượng.

g) Triển khai hợp tác với các đối tác cung ứng dịch vụ nhằm đảm bảo giao thương hoạt động tốt.

h) Đảm bảo website hoạt động bình thường trừ những trường hợp bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng…thì Website TMĐT Muasam.info.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới;

      2. Quyền và nghĩa vụ của người mua và người bán lấy thông tin trên TMDT

[http//:Muasam.info.vn]

      2.1 Quyền của người bán và người mua về thông tin bất động sản trên TMDT

[http//:Muasam.info.vn]

Người mua được cung cấp thông tin về sản phẩm dịch vụ theo yêu cầu phù hợp.

      2.2 Nghĩa vụ của người bán và người mua về thông tin bất động sản trên TMDT

[https//:nhadatgold.com]

a) Đối với người bán đảm bảo thông tin sản phẩm dịch vụ đúng chất lượng

b) Đối với người mua thì phải thiện chí có ý định muốn mua không thể liên hệ cho vui.

c) Tôi chỉ cung cấp liên kết mua sắm cho nên bên cung cấp phải đảm bảo sản phẩm dịch vụ đúng chất lượng, và chịu trách nhiệm với sản phẩm dịch vụ mình cung cấp.

d) không được sử dụng mục đích bất hợp pháp, không quy chuẩn, lừa đảo, hâm doạ, dò hỏi, quét thông tin không hợp pháp, chóng phá, phát tán virus, phần mềm độc hại nhằm phá hại tới cấu hình, hệ thống, truy cập, truyền tải thông tin của Website TMĐT Muasam.info.vn hoặc sử dụng vào mục đích đầu cơ làm lủng đoạn thị trường. Nếu vi phạm mọi cá nhân phải chịu hậu quả thiệt hại mình gây ra với Muasam.info.vn và pháp luật..

e) Mọi tác động bằng mọi hình thức như thay đổi nội dung, gán gép, sao chép, phân phối, truyền bá, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Muasam.info.vn cung cấp cho bản thân hay một bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của Muasam.info.vn trong bản Quy chế này.

VIII. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

 1. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch của bên mua và bên bán sẽ được các bên thương lượng giải quyết, trừ trường hợp không tự giải quyết được thì đưa ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật hiện hành;
 2. Quy chế của website TMĐT có hiệu lực thi hành sau khi đăng tải trên Website: http:// Muasam.info.vn
 3. Khi có trường hợp cần thay đổi nội dung thì Muasam.info.vn sẽ thông báo trước 5 ngày. Sau 5 ngày thông báo, Quy chế được sửa đổi, thay thế, bổ sung, chính thức sẽ có hiệu lực. Mọi truy cập thông tin trên website phải tuân thủ quy định quy chế của chúng tôi.
Mua Sắm Info - Mua Sắm Của Mọi Nhà