Tắt Quảng Cáo [X]
Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng - Mua Sắm Info - Mua Sắm Của Mọi Nhà

Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng

 BẢO VỆ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

  1. Về thu thập thông tin người dùng

Trong quá trình cung cấp dịch vụ Muasam.info.vn sẽ nhận được thông tin của  các khách hàng như: Tên, Số điện thoại, địa chỉ,..

  1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Muasam.info.vn sẽ sử dụng thông tin của Khách hàng về các khoản dưới đây, và những thông tin không được cho phép chúng tôi không tác động đến.

2.1 Dùng để giao dịch trong mua bán bất động sản trên website: Muasam.info.vn như có yêu cầu về sản phẩm dịch vụ, tuy nhiên cơ chế ở đây là tự động cho nên rất hiếm có trường hợp khách hàng yêu cầu trực tiếp ở chúng tôi mà thay vào đó sẽ theo link liên kết đến nhà cung cấp luôn.

2.2 Dùng để quản cáo sản phẩm dịch vụ đến Khách hàng

  • Cung cấp thông tin như Tên, số điện thoại,…
  • Dùng để nghiên cứu đối tượng nhân khẩu học về tuổi tác, giới tính, sinh sống, làm việc, sở thích để tìm những bất động sản cho phù hợp.

2.3 Dùng cho mục đích khác nhưng chúng tôi sẽ thông báo và thực hiện nếu được chấp thuận.

      3. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

3.1 Sử dụng thông tin cá nhân theo mục đích sử dụng ở điều 2 của quy định này.

3.2 Muasam.info.vn sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân khi có cần sự hỗ trợ

      4. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân như: tên, số điện thoại, địa chỉ để tiện liên lạc trao đổi giữa người mua và người bán và cung cấp chọ họ khi có yêu cầu, hình thức lưu trữ là máy tính, hộp thư mail nếu có. Chúng tôi không cung cấp chức năng tạo tài khoản người dùng cho nên không phát sinh các thông tin qua người dùng truy cập tạo tài khoản hay các bài nhận xét đánh giá. Những người có thể tiếp cận với thông tin này chỉ là người mua và người bán để liên lạc trao đổi với nhau.

      5. Ai có thể tiếp cận thông tin đó

Quản lý website Muasam.info.vn, bên mua hoặc bên bán, chỉ là thông tin để liên hệ lẫn nhau.

      6. Độ chính xác và tính an toàn của thông tin:

Chúng tôi cam kết những sản phẩm chúng tôi đăng lên là đúng tuy nhiên qua thời gian thì bên bán có thể thay đổi giá hoặc nội dung thông tin vì thế chúng tôi cần họ cung cấp lại mới chính xác.

     7. Kiểm tra và sửa chữa thông tin chính xác.

Bên bán có quyền yêu cầu Quản lý website sửa lại thông tin cho đúng với thời điểm thực tế.

Mọi vướn mắc về thu thập thông tin người dùng có quyền liên lạc hỗ trợ website: Muasam.info.vn giải quyết hoặc gữi mail muasamthongtin@gmail.com.

     8. Mọi người dùng lấy nhu cầu thông tin phải sử dụng trong việc liên hệ giao dịch mua bán bất động sản. Nghiêm cấm dùng mục đích xấu. Nếu phát hiện phải chiu trách nhiệm với người bị ảnh hưởng và pháp luật.

Mua Sắm Info - Mua Sắm Của Mọi Nhà